Om Andreas Raaum

Andreas Raamum
Andreas Raaum

Andreas Raaum er født i Arendal i 1931, sønn av Bitte og Johan Raaum, forlot hjembyen etter engelsk artium.

Størstedelen av sitt yrkesaktive liv underviste han i historie på universitetet i Oslo/Blindern – etter å ha blitt cand.philol. i 1962 med fagene tysk, fransk og historie (hovedfag).

Han har ellers yrkespraksis fra undervisning videregående skole/ungdomsskole,butikk, hotell, drosje, trav – og avis.

Han har etablert en lokalavis i Vardø – ”Østhavet” (nå 15.årgang) – og tok initiativet til det som ble Arendals Tidende.

En kort periode var han politiker (varaordfører og partigrunnlegger i Vardø).

Hans faglige interesser er knyttet til historie (særlig 2.verdenskrig), religion (særlig kristendom) og norsk jordbruk (særlig samdrift). Og ellers? Tja..

Kontakt Andreas Raaum

Ønsker du å komme i kontakt med Andreas Raaum, så finner du ut hvordan rett nedenfor her.

Du kan sende en mail til andreas.raaum@gmail.com eller
du kan ringe på telefon +47 413 29 735

Du kan også benytte vanlig postgang:

Andreas Raaum
Vestre gate 4
4836 Arendal