"anti-kjappkjapp"

Tyskundervisning

Torsdag 6. Juni 2013 · Andreas Raaum · Samfunn

T T T
print denne siden

Det er et prosjekt jeg gjerne vil realisere før jeg legges i pennalet. Som underviser – i den videregående skolen, får jeg legge til – er det ikke historie som fanger min største interesse.
D e t er tysk.

Jeg har det inntrykk at det underpresteres i tysk på allmennfaglig studieretning, av mange grunner, men kanskje først og fremst fordi man «leker seg» for mye, man tar ikke tysk grammatikk og syntaks alvorlig..

Nå synes jeg jeg hører.. Den gamle tullingen, pedagogisk fossil med prøyssisk familietilknytning, en lærer av den gamle, (nesten) utdødde rasen.. I den retning.

Vel, vel. Jeg mener å være en resultatorientert lærer, det betyr at elevene skal være best mulig skolert i det som forlanges til eksamen. Gode eksamensresultater er mitt mål. Mitt mål er ikke å gjøre eleven «til gagns menneskje», målet er en femmer eller en sekser i tysk..

Det grunnleggende er ikke grammatikk. Det grunnleggende er grammatikkforståelse. Evner man ikke å gi og motta den, har man tapt. Grammatikkforståelse fører, gjennom øvelse, til mestring, først i det helt enkle, så i det enkle og så på nivå etter nivå høyere opp. Mestringsgleden som du kjente på «bunnen av kjeden» skal utvikles og følge deg helt opp og være den drivende kraft i utviklingen. Alt du mestrer blir interessant. Jeg er ganske overbevist om at dersom jeg kunne språket, og noen var villig til å bruke av sin tid på det, så skulle jeg gjøre selv en kaukasisk fjelldialekt interessant!

Dette er ingen søknad om å få undervise i tysk på en skole med allmennfaglig studieretning. Det er derimot en innbydelse til interessert ungdom som har eller vil få tysk på allmennfag i videregående, til å delta i en gruppe som etter ferien skal møtes én gang i uka (to timer) etter skoletid (kanskje på biblioteket?). Det blir et supplement til klasseundervisningen og det koster deg ingenting - utover «blod, svette og tårer».. Det er gratis, for interesserte.

Jeg ønsker interesserte fra begge klassetrinn, og jeg ønsker å møte hver enkelt til samtale. Til slutt blir det en relativt liten gruppe – og bare på ett klassetrinn. Og det er ikke slik at jeg nødvendigvis velger blant dem som kan skilte med beste karakter i tysk, fra ungdomsskolen eller første klasse på videregående. Slett ikke. Det er et «prosjekt» som gir/eller bør gi best utbytte hvis det er «tre’ere» som samles. Uansett trinn, jeg må få en homogen gruppe – og der bør være både gutter og jenter.

Jeg har denne mailadressen: andreas.raaum@gmail.com

Vel møtt og ta gjerne kontakt så snart som mulig.

print denne siden

Andreas Raaum
andreas.raaum@gmail.com

Andreas Raaum