"anti-kjappkjapp"

Redegjørelse om endring

Torsdag 4. April 2013 · Andreas Raaum · Diverse

T T T
print denne siden

Jeg er nå blitt 82 år og burde kanskje legge ned hele websiden.. Det er imidlertid uaktuelt, men et par forhold gjør at jeg legger om siden; fra nå kommer én artikkel (i ekte anti-kjappkjapp-stil) i måneden, den første fredagen i hver måned, men unntak av juli. Snutter følger også med, og det kan komme en og annen artikkel skrevet av andre. Altså. Én artikkel. Laang. Hver måned. Første fredagen.

Den viktigste grunnen til omleggingen er at jeg skriver/forfatter langt mer enn det som kommer på nettsiden. Nettsiden i sin nåværende form blir litt for stressende. På den annen side tror jeg at den «nye» nettsiden vil kunne bli mer aktuell. Ikke hver gang, men ofte.

Den første artikkelen – aprilutgaven – har et historisk tema. Jeg har tidligere skrevet en artikkel om tyskeren Hans Wilhelm Scheidt (som under okkupasjonen ble gift med en norsk dame, fra Kragerø) og som spilte en viktig rolle 9. april og tiden før det. Han var en av Quislings nærmeste rådgivere i tiden umiddelbart før 9.april og spilte en aktiv rolle under statskuppet 9.april. Denne artikkelen er del 2 av artikkelen om Scheidt, en person som er blitt aktualisert gjennom Lars Borgersruds «Den norske militærfascismens historie», bind 1, høsten 2010. Og Borgersrud selv er åpenbart inspirert av Rolf Ursins «Et tilbakeblikk» som kom ut i 2009. Ursin, fra Evje, var frontkjemper og fulgte opp løftet han hadde gitt kona til Scheidt, nemlig å bringe fram den historien hun fortalte om sin mann og hans gjerning.. Ursin døde i fjor. I sin ungdom gikk han en tid på skole i Arendal, hadde hybel på Tyholmen pensjonat.

Mai-utgaven av Anti-kjappkjapp blir kanskje mer aktuell. Også den blir en fortsettelse av noe jeg har skrevet om tidligere, men går nå «dypere» og bringer inn nye momenter. Det dreier seg om de to bøkene som er skrevet om «tragedien på Jæren» høsten 1941. 39 mennesker ble arrestert for planlegging av fluktforsøk til England, av disse ble femten dømt til døden og henrettet, resten fikk sitte i fengsel/tukthus resten av krigen. – De to forfatterne møtes – i «boksammenheng» - første gang torsdag 25. april. Da skal de, hver for seg, redegjøre for sin bok – og treffet avsluttes med spørsmål fra salen til de to forfatterne. Dette skjer på Bryne – i regi av senioruniversitetet på stedet. Det litt påfallende er at de to forfatterne er blitt «innkalt» til et møte på Bryne 4.april for at man skal diskutere opplegget.. Dette er uvanlig og mer enn merkelig.. Jeg trodde det var så enkelt som at først skulle den ene, så den andre snakke om sin bok og etter en kaffepause skulle salen få slippe til… Jeg har planer om å være tilstede på møtet den 25. april. «Mai-artikkelen» vil selvsagt dekke både 4.april (i den grad det blir mulig) og 25. april – samtidig som jeg går nærmere inn i selve saken med fokus på de to forfatternes behandling av/omtale av en bestemt av de 39 arresterte – og denne ene er ikke Rasmus Bratland! Jeg har valgt å publisere artikkelen etter møtet på Bryne..

Juni-artikkelen blir klart mest aktuell. Den handler om «det som skjer på universitetet i Kristiansand». Der er det to «personalsaker», nært knyttet til hverandre. Det dreier seg om en oppsagt førsteamanuensis og om en (nylig) pensjonert professor som er blitt kastet ut av sitt kontor og fått sin «emeritusavtale» terminert. Utkastelsen av professoren skjedde fordi han talte førsteamanuensens sak, - en sammenheng som universitetsledelsen benekter.

Jeg har allerede skrevet en lang artikkel om utkastelsen av professoren (se arkivet, universitetsliv). For Fædrelandsvennen er dette åpenbart en ikke-sak. Aftenposten tok den opp – over en hel side - og samme kveld ble Aftenpostens artikkel lagt ut på Fevennens nettside. Om morgenen var den fjernet, også fra arkivet – og ikke ett ord om artikkelen i papirutgaven… Om det blir mer å skrive om denne saken avhenger av om det innen mai vil foreligge et svar fra Ombudsmannen på Sæthers klage. Det er lov å håpe.

Det som er sikkert er at juni-utgaven av «Anti-kjappkjapp» kommer til å inneholde en lengre artikkel om oppsigelsen av førsteamanuensis X. Den har utviklet seg dramatisk for så vidt som lagmannsretten har bestemt at X skal stå i stillingen til oppsigelsessaken er rettslig avgjort. (Den oppsagte har brakt oppsigelsen inn for domstolene med påstand om at den er ugyldig.) Nå viser det seg imidlertid at universitetet på ingen måte har gitt X «normale» arbeidsforhold, men behandlet ham på en måte som er trakasserende og i strid med arbeidsmiljøloven. Denne behandlingen har han meldt til Arbeidstilsynet.

28.-31 mai vil førsteamanuensens sak mot staten/universitetet bli ført for tingretten i Kristiansand. Uansett - utviklingen i oppsigelsessaken blir Saken i juni-utgaven. Dommen vil neppe foreligge på publiseringstidspunktet, men blir lagt inn på nettsiden i ettertid, dvs så fort som mulig.

print denne siden

Andreas Raaum
andreas.raaum@gmail.com

Andreas Raaum