"anti-kjappkjapp"

Noe av det mest... (7)

Fredag 2. September 2011 · Andreas Raaum · Noe av det mest...

T T T
print denne siden

Noe av det mest…
givende, fantasifulle, interessante, innsiktsfulle, fantastiske, fascinerende, uselviske, pirrende, tankevekkende, tolerante, kontroversielle, oppofrende, heroiske, lærerike, motiverende, positive, rørende, stimulerende, utfordrende, idiotiske, sjofle, kule, negative, feilslåtte, amoralske, intolerante…
jeg har lest i det siste

(adekvate adjektiv får leseren selv finne fram)

Av alle “valg” er dette et av de vanskeligste. Så mange kandidater.. Denne gang trekker jeg fram en lokal ferskvare, - en nekrolog som sto i Aftenposten den 31. og skrevet av en person – Inger Cecilie Stridsklev (65, bor i Skien) – som tør være kjent fra Agderpostens spalter (for innlegg). For alt jeg vet kan teksten hennes ligge på vent i Torggata – hvor det ofte kan virke som trafikken står stille:

Frontkjemperen Fredrik Jensen døde 31.juli i Sverige etter kort tids sykdom, 90 år gammel. Han var som så mange frontkjempere stolt over sin krigsinnsats. Det hadde han grunn til: Han var den eneste norske frontkjemper som mottok det Tyske Kors i Gull. En grunn til at han fikk utmerkelsen, var at han hadde reddet sin enhet fra å bli omringet. Men han la mer vekt på at han hadde tatt fanger , og ikke hadde skutt dem. Han var med på innmarsjen i Sovjet, og opplevde hvor takknemlig de ble tatt imot av sivilbefolkningen.

Han ble såret fire ganger, første gang så alvorlig at han rakk å ta både offisersskole og underoffisersskole under rekonvalesensen. En annen gang han var på rekonvalesens hjemme sørget han for at hans jødiske onkel kom seg over til Sverige. Deres vennskap varte livet ut.

Han kom i amerikansk fangenskap. Fordi han kom sent hjem til Norge, fikk han bare 3 måneders fengsel her og tap av stemmerett osv. for ti år. Han bygget opp et godt firma i Sverige, der han også giftet seg.

Han levde det meste av pensjonisttilværelsen i Sverige og Spania. Bortsett fra at han hjalp gamle, sårede frontkamerater som hadde det vanskelig, hadde han relativt lite kontakt med andre frontkjempere.

En morgen i 2007 våknet han med verdenspressen på døren. Overalt var det store overskrifter om at enten var eller hadde skjult krigsforbryteren Aribert Heim. Fredrik Jensen hadde aldri hørt navnet før. Han ble også selv anklaget for krigsforbrytelser han aldri hadde begått, uten at det kom noen unnskyldning fra dem som satte frem anklagene. Det verste var at hans gamle jødiske og andre venner ikke ville spille golf med ham mer. Fredrik Jensen fortalte gjerne om sine erfaringer både som frontkjemper og ellers. Bare så synd at så få ville høre på han.
 Inger Cecilie Stridsklev.....
                                  PS! Det er mye stoff både om Fredrik Jensen og Aribert Heim på Wikipedia. Navn og et klikk holder.....

print denne siden

Andreas Raaum
andreas.raaum@gmail.com

Andreas Raaum