"anti-kjappkjapp"

KrF - Et parti på fast kurs

Fredag 4. Mars 2011 · Andreas Raaum · Religion

T T T
print denne siden

Alt tyder på at KrF er fast bestemt på ikke å slippe til dem som ønsker å beholde bekjennelsesparagrafen. Det styres med fast hånd fram mot landsmøtet i Trondheim i april hvor ”paragrafen” - med minst mulig opposisjon og bråk - skal ofres på moderniseringens alter.

Fylkesårsmøtene som ble arrangert forleden viser med all tydelighet en politisk vilje som i prinsippet ikke avviker fra den som øvrige partier fører mot opposisjon. Likevel ser jeg ikke bort fra at ”Nye KrF” kan bli best i klassen..

På årsmøtene som Vest-Agder KrF og Aust-Agder avviklet i Kristiansand 18. og 19. februar nådde følgende forslag ikke opp: ”Fylkesmøtet…ber om at paragraf 12 i KrFs lover ikke endres. Fylkesmøtet henstiller til landsmøtet om at språklige endringer av paragrafene 1 og 2 blir utredet og lagt fram på landsmøtet i 2013.”

Etter Fædrelandsvennens referat fra møtene synes årsmøtet i Vest-Agder KrF å ha vært best ”regissert”. I aust slapp opposisjonen bedre til, men først etter inngripen av stortingsmann Kjell Inge Ropstad. Det var lagt opp til en møtestrategi hvor man først skulle diskutere og fatte vedtak om det i det hele tatt skulle sendes en resolusjon (om bekjennelsesparagrafen). Under den debatten ville møtelederen ta ordet fra Sigbjørn Horverak fra Bygland fordi han ikke holdt seg til ”saken”, men ”naboen” fra Evje ba møtelederen la ham snakke ferdig, og slik ble det.

Avstemingen gikk Horverak imot, men under påfallende omstendigheter. I en ganske kaotisk avstemningsrunde ”forsvant” Horveraks navn. I møteinnkallelsen - datert 6.januar - var Horverak ført opp som nominasjonskomiteens preferanse på ”åpen plass”. I innspurten forsvant navnet hans, en tabbe sekretæren tok på sin kappe; hun hadde rett og slett glemt å føre opp navnet hans.

Nå ja, Horverak ble ikke valgt, og selv med verdens best demokratisk styrte årsmøte hadde  Horverak neppe hatt noen sjanse. Styringsapparatet - fra topp til bunn - er gjennomsyret av ”den nye ånd” - KrF skal framstå som et ”enig” og dermed ”troverdig” parti. Derfor kunne kjempen fra Bygland ikke bli valgt. Tanken på at hans malmtunge stemme skulle runge i byen til Olav den Hellige ble for mye. At man i utgangspunktet hadde nominert Horverak på ”åpen plass”, har trolig sin forklaring i taktiske overlegninger; en eventuell ”storm” fikk man ta på kortvarig årsmøte. Nå ble det neppe mer enn ”flau bris” og på ”åpen plass” til Trondheim ble sendt en ung kar fra Iveland, nyinnmeldt med en nær fortid i Venstre - oppmuntret av at bekjennelsesparagrafen er på ut?

Årsmøtene på Agder var ikke enestående. Overalt synes ”enighetslinja” å ha seiret. Etter å ha bodd sju år i Egersund har jeg litt innsikt i politikken i Rogaland, det fylket som har flest registrerte KrF-medlemmer, ca 5.800. På årsmøtet i Rogaland KrF skjedde mye ”interessant”, jeg plukker ut reaksjonen på valget av Bjørg Tysdal Moe, dvs den sentrale nominasjonskomiteens valg av den profilerte KrF-politikeren som den tredje i partiets ledertrio: Hareide, Dagrunn Eriksen - og så til slutt Tysdal Moe.

På forhånd hadde nominasjonskomiteen innhentet forslag fra fylkesstyrene som hver seg skulle foreslå to navn til å bekle nestlederpostene. Dagrun Eriksen var blant dem som hadde fått flest stemmer og lederen av KrFs i Rogaland, Olaug Bollestad som også er ordfører i kommunen Gjesdal, hadde fått fire. Hele åtte hadde fått én stemme, og blant dem var Bjørg Tysdal Moe, varaordfører i Stavanger siden 1999 og toppkandidat for KrF Stavanger ved årets kommunevalg.

Tysdal Moe holdt lenge kortene tett inn til brystet. Først den dagen hennes nominasjon ble kjent, ringt hun - om morgenen - til Bollestad og informerte henne om hva som hadde foregått. Noen i Rogaland KrF syntes lite om denne framgangsmåten - som ble oppfattet som en tilsidesettelse av Bollestad. Til årsmøtet ble det så forberedt et resolusjonsforslag hvor man ”beklaget” det skjedde. Forslaget ble imidlertid trukket - etter at forslagsstiller og støttespillere hadde fått klart for seg at var det noe ”Nye KrF” nå ikke trengte, var det en ny personstrid.. Igjen ble bildet av et ”enig og troverdig” KrF holdt fram, og ”utbryterne” søkte tilbake i folden. Det ble kjent at det hadde vært ”uenighet” om Bollestads kandidatur i komiteen, men Tysdal Moe hadde ingen hatt innvendinger mot.

Med valget av Tysdal Moe falt den siste brikken på plass. Hareide som leder og nestlederne Dagrun Eriksen og Tysdal Moe blir komiteens forslag til landsmøtet. Det betyr at tiden er inne til å starte debatten om ”balansen” i partiets ledertrio! Hareides plass var tidlig klar. Valget av Dagrun Eriksen kan gjerne forklares av et ønske om ”kontinuitet”. Hvordan skal vi forklare valget av Tysdal Moe?

Da debatten om ledertrioen startet, var det mange som ga utrykk for at sammensetningen i toppledelsen burde være ”balansert”, dvs det måtte tilstrebes balanse mellom de forskjellige retningene i partiet, hvilket betød at de ”konservative”/”grunnfjellet” i partiet måtte være representert. Syvertsen var deres kandidat, men han forsvant under henvisning til arbeidsmengde og familieliv. Dermed ble Aud Kvalbein den høyrefløyen satte sin lit til..

Resultatet ble Bjørg Tysdal Moe. Med henne som del av makttrioen er det bare å slå fast at ”balansen” er borte. Egentlig ikke overraskende, for KrF-skuta har strak kurs mot det de ser på som trygg havn. Tysdal Moe er en utpreget pragmatiker, flink til å finne løsninger innen en gitt ramme. Jeg finner ingen offentlige uttalelser fra henne som gjør det mulig å plassere henne i det landskapet hvor det pågår strid i dagens KrF. Etter fylkesmøtet sa hun at hun hadde ”meninger”, men at det ikke var rette tidspunkt å la dem komme til uttrykk. Det er ingen grunn til å tro at nominasjonskomiteen ikke vet hvor de har henne.

Men man kan aldri vite hvor man har avgjørende velgere! Fortsetter ”tendensen”, blir det spørsmål om hvor mange av de tradisjonelle KrF-stemmene går til Høyre/Frp i 2013? ”Nye KrF” kan fort havne under sperregrensen, også når det virkelig gjelder.

print denne siden

Andreas Raaum
andreas.raaum@gmail.com

Andreas Raaum