"anti-kjappkjapp"

«Englandsfarerne. En jærsk tragedie 1941-45»

Mandag 10. Desember 2012 · Andreas Raaum · Historie

T T T
print denne siden

«Englandsfarerne» er 61 år gamle Asgeir Lodes første bok, en bok fra krigens dager hjemmehørende i kategorien «sakprosa». I dag er han journalist i Stavanger Aftenblad, har vært det i mer enn 30 år, med forskjellige arbeidsområder. Han har historie hovedfag fra universitet i Norge.

Det er i familieforhold vi finner drivkraften i hans arbeid. Han er sønn til en av de som ble arrestert høsten 1941, på et tidspunkt Asgeir ennå ikke var født. Han har mottatt sterke inntrykk fra familiens opplevelser og andres beretninger. På slutten av sitt «tredje etterord» skriver han dette: «..dette har vært en historie jeg bare måtte fortelle. Både de som ofret livet for et fritt Norge

Jeg har skrevet flere artikler om denne boka – og de følger i tur og orden på nettsiden min. Det er ingen tvil om at de er «kritiske», men det er heller ingen tvil om at jeg lest Lodes bok med «stor faglig interesse». En ting er at boka kommer på et tidspunkt hvor norske okkupasjonshistorikere mest er opptatt av «den andre siden» (særlig frontkjemperne), en annen er at den er «et helteepos» uten overbevisende begrunnelse og endelig er den «verdifull» fordi forfatteren gjør en rekke feil, som det er viktig å snakke om.

Selve «historien» er denne: I hvert fall fra tidlig sommer 1941 ble det fart i planleggingen av en flukt til England. Karene – det var utelukkende menn – kom alle fra Jæren – med to unntak, en fra Sandnes og en fra Egersund. De fleste kom fra Nærbø, men mange også fra Varhaug/Vigrestad og fra Time. De fleste var gårdsarbeidere, mange var sjåfører, 3-4 bønder, et par tre snekkere, en murer, en handelsmann, en anleggsgartner etc., de fleste ungdommer i 20-åra. Den eldste av dem som ble arrestert i oktober/november 1941 var født i 1878 (klart eldst) og den yngste var 17 år da han ble arrestert.

I mai 1942 ble 26 av de arresterte 39 ført for tysk domstol i Oslo. 17 ble dødsdømt, men for de to yngste ble dødsdommen ikke eksekvert. Resten av de dømte ble dømt til lange fengselsstraffer som skulle sones i Tyskland. Også de som ikke ble ført for retten i mai, fikk fengselsstraff. Bare han som var eldst, fikk komme hjem før krigen var slutt. For mange – og deres familier – ble etterkrigstida tøff.

Det har vært skrevet lite om denne hendingen, denne tragedien. Historikeren Jostein Berglyd fra Egersund, en meget dyktig okkupasjonshistoriker, har vært «innom» emnet i et par av sine bøker, tidlig på 2000-tallet og i 2011 hadde han tre store artikler om «Jær-gjengen» i Jørbuen, avis som kommer ut på Nærbø. I september 2012 kom hans bok «Jærbuer i krigsdrama» ut og to måneder senere kom «Englandsfarerne» til Asgeir Lode. To bøker om hending som ligger 70 år tilbake i tid – og omtrent samtidig..

Berglyds bok tilfredsstiller de fleste krav en kan stille til en historiker. Men så er han da også en «garvet» okkupasjonshistoriker – med nå 9 bøker bak seg. Jeg har sagt det før, og gjentar det gjerne: Hvis man ved et høvelig jubileum vil gi ut de beste bøkene som er skrevet om okkupasjonshistorien, så er i hvert fall to av Berglyds bøker sterke kandidater.

God tur!

print denne siden

Andreas Raaum
andreas.raaum@gmail.com

Andreas Raaum