"anti-kjappkjapp" » Arkiv » Universitetsliv

Svik, svikt og karakterdrap

onsdag 1. april · Andreas Raaum

Denne artikkelen er fjernet fordi det skal bli bok, kommer trolig ikke i år, men til neste år, fordi saken(e) utvikler seg stadig. "Dobbeltdrapet på UiA" er en aktuell boktittel.

» klikk her for å lese mer


Nytt fra UiA

fredag 6. sep. · Andreas Raaum

Det er tydelig at artiklene om tvilsomme forhold ved UiA blir lest med interesse. Som en «skuffet kristiansander» skriver er det «for jævlig» at vi må lese på en blogg hva som skjer ved universitetet vårt. Og avslutningen er grei: Keep on! Og det akter jeg å gjøre. Det

» klikk her for å lese mer


Tingrettsdommen av 27.juni 2013

tirsdag 2. juli · Andreas Raaum

» klikk her for å lese mer


bifaller UiAs karakterdrap

mandag 1. juli · Andreas Raaum

Tingretten har talt: Oppsigelsen av amanuensis NN ved UiA er i orden – med 1.september som sluttdato for lønnsutbetaling etc. Jeg tar det for gitt at dommen blir anket – om NN makter å finansiere en ny rettsrunde. Jeg

» klikk her for å lese mer


Lang natts ferd mot dag…. ? (3, del 2)

mandag 24. juni · Andreas Raaum

Universitetets hovedpåstand for tingretten 31. mai, slik jeg oppfatter den, er at vilkårene for oppsigelse i prøvetid var oppfylt idet saksøker (d.e.NN) verken tilpasset seg arbeidet eller tilfredsstilte rimelige krav til faglig dyktighet (som inkluderer formidlingsevne). Saksøkers hovedpåstand var at oppsigelsen kjennes ugyldig og at NN er fast ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Univ

» klikk her for å lese mer


Lang natts ferd mot dag…. ? (3, del 1)

torsdag 6. juni · Andreas Raaum

For et par tre år siden fulgte jeg den såkalte Nedkvitne-saken, både i tingretten og i lagmannsretten. Det dreide seg om en professor i middelalderhistorie på universitetet i Oslo, som hadde blitt avskjediget og som gjennom tre rettsinstanser (Ankeutvalget avviste anken til Høyesterett) prøvde å få jobben tilbake. Han mislyktes. I disse dager har en lignende sak vært ført i Tingretten i Kristiansand, en førsteamanuensis ved Universitetet i Agder har blitt sagt opp og nå gjør vedkommende, NN, forsøk på å få oppsigelsen kjent ugyldig. Rettsforhandlingene startet tirsdag 28.mai og gikk over fire dager. Dom ventes mot slutten av juni. -Tro

» klikk her for å lese mer


Seier i lagmannsretten.

fredag 15. feb. · Andreas Raaum

Universitetet i Agder er innblandet i to saker som åpenbart er til skade for institusjonens omdømme – og de to sakene henger sammen. Den ene har jeg skrevet om (se arkiv: universitetsliv) og dreier seg om en professor emeritus som er kastet ut av sitt kontor. Den saken hviler hos Ombudsmannen, og vi får se om den havner i retten. Den

» klikk her for å lese mer


Lang natts ferd mot dag…. ? (2)

lørdag 19. jan. · Andreas Raaum

Dette er del 2. Klikk her for å lese del 1 først Emeritus-saken er ødeleggende for UiAs alminnelige omdømme Jeg starter med et innlegg som har

» klikk her for å lese mer


Lang natts ferd mot dag.... ?

onsdag 14. nov. · Andreas Raaum

Om det er natt eller dag når du leser dette… det vil i alle fall ta sin tid om du leser gjennom alt.. Det handler om noe som skjer – og som kanskje ikke burde skje – på Universitetet i Agder – UiA. Jeg

» klikk her for å lese mer