"anti-kjappkjapp" » Arkiv » Samfunn

99999

fredag 6. des. · Andreas Raaum

Jeg leser ikke romaner. Og sånn har det vært i mange år. Jeg leser sakprosa. I mange år. Romaner er tull og tøys. Sakprosa er virkelighet. Vel.. Jeg leste romaner, som ung, tidlig i mine tjue år. Først av lyst – med Torborg Nedreås som en av mine helter. Den dag i dag kan jeg ikke høre en motorsykkel på landsbygda uten å tenke på «Av måneskinn gror ingenting», hun klamret seg til den antatte barnefaderen, han ga Vollgas,  sykkelen raste på tvers av potetfurene – riste, riste, men ristet det nok? Og senere var det romaner på tysk og på fransk, pliktlesning mener jeg å huske, for å få eksamen ved universitetet. Noe sitter igjen – «l’enfer ce sont les autres». Og nå sitter jeg her og s

» klikk her for å lese mer


For tidlig å tro på julenissen

fredag 6. sep. · Andreas Raaum

Selvfølgelig er jeg velger men først og fremst er jeg observatør og gjør meg mine tanker. Valget vi står foran k a n få et dramatisk utfall og slik jeg ser det, en uke før valget, vil SV havne under sperregrensen, mens flere andre partier står i fare for å følge med på ferden. Av Venstre, SP og KrF frykter jeg faktisk mest for sistnevnte. Det er derfor SV og KrF denne artikkelen kommer til å handle om – eller for å være mer presis: Miljøpartiet De Grønne, Kristent Samlingsparti og De Kristne, valgets tre «spekkhoggerpartier».. Det

» klikk her for å lese mer


Tyskundervisning

torsdag 6. juni · Andreas Raaum

Det er et prosjekt jeg gjerne vil realisere før jeg legges i pennalet. Som underviser – i den videregående skolen, får jeg legge til – er det ikke historie som fanger min største interesse.D e t er tysk. Jeg har

» klikk her for å lese mer


Hvordan erte på seg en avis..

fredag 6. jan. · Andreas Raaum

Det er ganske lett, spesielt hvis avisa ikke kjenner deg og du ikke inntar «horisontalen» i din første henvendelse. Tønsberg Blad vet/visste ikke hvem jeg var og ydmykhet overfor den «fjerde statsmakt» er ikke akkurat min greie. Jeg er litt for gammel og har kjent litt for mange journalister. Det ble mitt Waterloo i møtet med Tønsberg Blad. Følg med! 6.no

» klikk her for å lese mer


ALT SOM FØR…

fredag 4. nov. · Andreas Raaum

Denne artikkelen skal handle om noen av “følgene av 22.juli” eller – om du vil – om det som IKKE skjedde etter den nesten ufattelige tragedien den 22.juli 20121. Nå heter det riktignok  - kanskje “het” er et bedre uttrykk? -  at 22.juli 2011 endret Norge, men denne artikkelforfatteren er på vei til en oppfatning om et 22.juli endret lite – i hvert fall ikke på sikt. Det er mulig  at den vil gjøre fødselen av en “fri” kirke noe lettere, men bare “muligens” og hva ellers? Det som kanskje lengst vil sitte igjen er en omverdens reaksjon på den måte Norge – nordmenn, regjering og kirke – opptrådte i dagene etter myrderiene.  Norges anseelse ute i verden fikk et løft som kan være godt å ta med seg i en verden som misunner oss vår oljerikdom. Det skulle være unødvendig å si at jeg befinner meg på det samfunnsmessige planet; på individnivå, i den enkeltes liv kan det skje endringer som følger den enkelte livet ut, men bølgen i ens eget liv vil neppe skylle inn over samfunnet. Som en skrev noen dager etter tragedien: “Det er min drøm at de siste dagers gode ord om samhold, raushet og kjærlighet, vil falle i god jord i handling og samfunnsliv. Drøm er en ting, realitet noe annet. Som oftest. Også etter 22.juli.  ”Prest, sjelesørger og foredragsholder” – slik presenteres Per Anders Nordengen i Vårt Land 29.juli og med “lang erfaring i arbeid med mennesker i sorg og sjokk” – tror oppslutningen om kirken vil gi de unge “et nytt syn på  Gud, styrke til å komme videre.” Vi får vel ennå vente noen tid før vi kan se om Nordengen spår sant.. Noen konsekvenser

» klikk her for å lese mer


På tokt i arendalspressen

fredag 2. sep. · Andreas Raaum

Det er trolig ikke så mange som vet det, men jeg er faktisk initiativtaker (idémaker) til Arendals Tidende og med avgjørende støtte fra arendalspatrioten Nils H. Thommesen ble avisa en realitet. Jeg “forsvant” tidlig, og jeg skulle tro at listen over tidligere medarbeidere i avisa (for lengst) har passert tjue. Jeg er fortsatt aksjonær, men det er lenge siden jeg sist var på en generalforsamling. Ikke abonnerer jeg på avisa heller. Jeg leser den på biblioteket og fra tid til annen kjøper jeg den i løssalg. I Agd

» klikk her for å lese mer


Nedkvitne-saken

fredag 6. mai · Andreas Raaum

Nedkvitne-sakenEn gåte som ingen vil nærme

» klikk her for å lese mer


Kjære Gunnar!
Nei da ! Han er ikke gæren. Bare noe annet

fredag 4. mars · Andreas Raaum

Saken: februar 2009 Nedkvitne avskjediges februar 2010 tingretten godtar avskjedsvedtaket januar  2011  Nedkvitne bringer saken inn for Borgarting lagmannsrett mars    2011 faller dommen Nedenfor følger en laang art

» klikk her for å lese mer


Et skuespill i flere akter

fredag 4. mars · Andreas Raaum

Gelius-saken har gått gjennom mange faser:  De første reaksjonene på sexboka( 20.oktober), Oslo-biskop Kvarmes beslutning om å reise oppsigelsessak (16. november) og Gelius’ frivillige/”frivillige” oppsigelse (24.november); det skulle være de viktigste ”milepælene”. Dagbl

» klikk her for å lese mer


Landbruket trenger ny politikk

fredag 8. okt. · Svenn Arne Lie

Svenn Arne Lie (bildet) er statsviter av utdanning, født i 1980. Han er en ledende fagperson blant dem som stiller seg kritisk til vår jordbrukspolitikk. Det vakte oppmerksomhet høsten 2009 da direktøren i Norsk institutt for landbrukshistorisk forskning (Nilf), Ivar Pettersen rykket ut i media for å avvise påstander Lie hadde framsatt i en kronikk. Lie var på det tidspunkt landbruksforsker i Nilf, og Pettersen handlet etter skriftlig instruks fra ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet, Leif Forsell. Saken skapte i ettertid sterke reaksjoner i forskningsmiljøet og munnet ut i et forslag om å sikre akademisk uavhengighet for forskere.Svenn Arne Lie er nettstedets

» klikk her for å lese mer