"anti-kjappkjapp" » Arkiv » Religion

man må ha kunnskap for å kunne velge

Bergprekenen

fredag 15. feb. · Andreas Raaum

Bergprekenen har – selvfølgelig – fått sin plass i Kristin Gunleiksruds «Bibelhistorier». Selvfølgelig? Den er ikke med hos Markus.. Hos Matteus er den omfattende, hos er den Lukas med .. men ikke så omfattende. Dessuten snakker Lukas om «Sletteprekenen».. Gunl

» klikk her for å lese mer


Jesus begynner sin gjerning

fredag 3. aug. · Andreas Raaum

Jeg fortsetter her min gjennomgang av NT i «Bibelfortellinger»/Kristin Gunleiksud/IKO-forlaget; det blir del 2. «Je

» klikk her for å lese mer


Kirkemøtet 2012

fredag 11. mai · Andreas Raaum

Kirkemøtet 2012 (i Tønsberg) går over i historien som et «fredelig» kirkemøte for så vidt som de store stridssakene ikke kom på møtekartet. Dette hadde nok noe å gjøre med et felles ønske om ikke å «kludre» det til på fallrepet; skillet stat-kirke skal realiseres.. Sånn sett var kirkestatsråden litt utfordrende i sin hilsningstale da hun snakket om overgangen fra «statlig religionsvesen til trossamfunn». I dette ligger en presisering som partene har forsøkt å unngå. «Forliket stat-kirke» har vært den «nøytrale « og brukte formulering.. Seie

» klikk her for å lese mer


«KrF er ingen kristelig menighet»

fredag 16. mars ·  

Mandag 27.februar var jeg i Filadelfia på Harebakken. Anledningen var at KrF-foreningene i Froland og Arendal innbød til et åpent politisk møte, hvor KrF-leder Knut Arild Hareide skulle tale om partiets veivalg. Av de setninger jeg noterte

» klikk her for å lese mer


På tur gjennom Bibelen

fredag 16. mars · Andreas Raaum

Jeg har – gjennom et langt liv – ikke lest altfor mye i Bibelen og kan nok ikke – som vår miljøvernminister Erik Solheim si at Den hellige bok er blant de bøker jeg leser mest i/eller var det «setter størst pris på»? Som historiker er jeg riktignok svært interessert i kristendom, som samfunnsfenomen men finner nok ikke veien dit gjennom bibellesning. Jeg har vel hatt for meg at den var for kjedelig, og da tenker jeg kanskje ikke bare på de lange ættetavlene. Nå skal dette rettes på! Jeg b

» klikk her for å lese mer


Kirkens rolle som sjelesørger

fredag 4. nov. · Andreas Raaum

Det må være tillatt – også for en ikke-bekjennende og trolig også ikke-religiøs person – å gjøre seg tanker om Kirkens rolle ved de store tragiske hendelser som på forskjellig vis rammer et helt folk, en hel nasjon - slik som tragedien 22.juli. Og ikke er jeg medlem av Humanetisk Forbund.  I religiøs sammenheng er vel egentlig “ingenting”, men opptatt av hva andre folk føler og tenker i den religiøse sfæren (les den kristne). (I 19

» klikk her for å lese mer


Carissimi-prestene

fredag 6. mai · Andreas Raaum

“Carissimi-prestene” ikke bare et problem i Stavanger bispedømme, memi hele Kristen-Norge I 2009 b

» klikk her for å lese mer


Les misérables..

fredag 6. mai · Andreas Raaum

Les misérables  er en samling artikler, skrevet “siden sist”, som ikke har stått på trykk. Redaksjonene har - av forskjellige grunner - ikke funnet plass til dem. Bare én av diss

» klikk her for å lese mer


KrF - et parti som lever farlig

fredag 4. mars · Andreas Raaum

Som utenforstående - verken bekjennende eller medlem av KrF - tillater jeg meg å være kritisk til den behandling som ”grasrota” for tiden får i Krf.  Det er i sannhet på vei til å bli ”moderne” parti, tilpasset sin tid, med behandlings -og framgangsmåter det ofte er grunn til å sette spørsmålstegn ved. Den r

» klikk her for å lese mer


KrF - Et parti på fast kurs

fredag 4. mars · Andreas Raaum

Alt tyder på at KrF er fast bestemt på ikke å slippe til dem som ønsker å beholde bekjennelsesparagrafen. Det styres med fast hånd fram mot landsmøtet i Trondheim i april hvor ”paragrafen” - med minst mulig opposisjon og bråk - skal ofres på moderniseringens alter. Fylke

» klikk her for å lese mer


Einar Gelius - i hvert fall ingen Hognestad..

fredag 7. jan. · Andreas Raaum

Den franske generalen  Boulanger skjøt seg på sin elskedes grav i Bryssel. Presten Gelius satt sin sluttstrek på prestegården på Vålerenga. Det de to har felles er det manglende motet; da det gjaldt, feiget de ut. Boulanger fant ingen trøst, Gelius hadde kjæresten på bakrommet. Boula

» klikk her for å lese mer


KrF – Et parti med sans for selvpining?

fredag 5. nov. · Andreas Raaum

I det politiske landskap her på berget, er det Kristelig Folkeparti som for tiden er i fokus. For en politisk ”observatør” er utviklingen i dette partiet svært så interessant, og det bygger seg opp mot et partilandsmøte i april 2011 som trolig vil gi oss en bedre mulighet til å vurdere partiets framtid. Jeg er blant dem – la det være sagt – som ønsker et sterkt Krf, dog uten at jeg ”ber” om det. Så får jeg heller tåle at Janne Haaland, professor i statsvitenskap ved universitetet i Oslo og tidligere statssekretær for KrF,  nylig – i DagenMagazinet 29. oktober – spår at KrF går sin undergang i møte fordi partiet blander tro og politikk. Jeg håper hun bommer. Strid

» klikk her for å lese mer


Helge Hognestad - en prest og en plage

fredag 8. okt. · Andreas Raaum

I en artikkel i Vårt Land 12/6 i år avslutter Helge Hognestad slik: ”Kirkelig orden og tradisjon må ikke stå hindrende i veien for det som med livets egen rett bryter på.” Det var et sitat fra Kristian Schelderup, biskop  i Hamar fra 1947-1964, sin tids ”Hognestad”, velkjent ikke minst fra sine disputter med Ole Hallesby, professor ved Menighetsfakultetet.Og hva

» klikk her for å lese mer


Hanne Nabintu Herland

fredag 3. sep. · Andreas Raaum

– en vekker i Kristen-Norge? Det de i alle fall har til fel

» klikk her for å lese mer


"Innenfor" eller "utenfor"?

fredag 13. aug. · Andreas Raaum

» Dette er del 2 - klikk her for å lese del 1Her skal jeg se nærmere på de teologiske meningsbrytningene mellom Helge Hognestad, prest i Den norsk

» klikk her for å lese mer


Helge Hognestad - En prest og en plage

mandag 19. juli · Andreas Raaum

“Hognestad-saken“ dreier seg ganske enkelt om Helge Hognestads teologi – om denne presten i Den norske kirke er innenfor eller utenfor den trosramme som kirken hans har trukket opp. Det er ingen ny problemstilling. Den går i hvert fall tilbake til 1980 og selv om Hognestad nå er 70 år og pensjonist, kan det komme nye runder. I 1979

» klikk her for å lese mer