"anti-kjappkjapp" » Arkiv

Svik, svikt og karakterdrap

onsdag 1. april · Andreas Raaum · Universitetsliv

Denne artikkelen er fjernet fordi det skal bli bok, kommer trolig ikke i år, men til neste år, fordi saken(e) utvikler seg stadig. "Dobbeltdrapet på UiA" er en aktuell boktittel.

» klikk her for å lese mer


Gi den mannen en biograf!

fredag 7. mars · Andreas Raaum · Historie

Hvorfor skriver jeg nok en artikkel om mormonene? Jeg er ikke bekjennende og har intet gudsbegrep som kan koples til noe kirkesamfunn. Jeg har faktisk ikke noe gudsbegrep i det hele tatt. Det kan virke som jeg mangler et religiøst gen. Hvem er jeg? Hvor går jeg hen? Hvor mye er klokka? Slik har livets viktigste spørsmål blitt sammenfattet. For meg synes det med klokka å være prioritert. Min i

» klikk her for å lese mer


99999

fredag 6. des. · Andreas Raaum · Samfunn

Jeg leser ikke romaner. Og sånn har det vært i mange år. Jeg leser sakprosa. I mange år. Romaner er tull og tøys. Sakprosa er virkelighet. Vel.. Jeg leste romaner, som ung, tidlig i mine tjue år. Først av lyst – med Torborg Nedreås som en av mine helter. Den dag i dag kan jeg ikke høre en motorsykkel på landsbygda uten å tenke på «Av måneskinn gror ingenting», hun klamret seg til den antatte barnefaderen, han ga Vollgas,  sykkelen raste på tvers av potetfurene – riste, riste, men ristet det nok? Og senere var det romaner på tysk og på fransk, pliktlesning mener jeg å huske, for å få eksamen ved universitetet. Noe sitter igjen – «l’enfer ce sont les autres». Og nå sitter jeg her og s

» klikk her for å lese mer


En tur i terrenget

tirsdag 1. okt. · Andreas Raaum · Stier og benveier

Det har blitt altfor lite om stier, veier og turer på denne nettsiden i år og det må jeg gjøre noe med. Artikkelen om (den delvis forsvunne) benveien mellom Fluet og Havstadverven er faktisk sett av flest «gjester». Derfor har jeg her og nå en godsak – til glede for historisk interesserte vandrere: Du v

» klikk her for å lese mer


Forkynnelse og forfølgelse

tirsdag 1. okt. · Andreas Raaum · Historie

Dette er den andre artikkelen min om mormonenes begynnende misjonsvirksomhet i Norge, som en del av deres skandinaviske misjon. Mormonene kom til Danmark i 1850– og med Danmark som utgangspunkt ble det sendt misjonærer både til Sverige og til Norge – og faktisk også til Island. Til Norge kom den første misjonæren, dansken Hans Frederik Petersen, tidlig på høsten 1851. På

» klikk her for å lese mer


Nytt fra UiA

fredag 6. sep. · Andreas Raaum · Universitetsliv

Det er tydelig at artiklene om tvilsomme forhold ved UiA blir lest med interesse. Som en «skuffet kristiansander» skriver er det «for jævlig» at vi må lese på en blogg hva som skjer ved universitetet vårt. Og avslutningen er grei: Keep on! Og det akter jeg å gjøre. Det

» klikk her for å lese mer


For tidlig å tro på julenissen

fredag 6. sep. · Andreas Raaum · Samfunn

Selvfølgelig er jeg velger men først og fremst er jeg observatør og gjør meg mine tanker. Valget vi står foran k a n få et dramatisk utfall og slik jeg ser det, en uke før valget, vil SV havne under sperregrensen, mens flere andre partier står i fare for å følge med på ferden. Av Venstre, SP og KrF frykter jeg faktisk mest for sistnevnte. Det er derfor SV og KrF denne artikkelen kommer til å handle om – eller for å være mer presis: Miljøpartiet De Grønne, Kristent Samlingsparti og De Kristne, valgets tre «spekkhoggerpartier».. Det

» klikk her for å lese mer


Verdenshistorie allmennfag, siste året

fredag 6. sep. · Andreas Raaum · Historie

5 komponenter: (1) Årstallsliste/begivenhetsliste (2) Oversikt (3) Spørsmål og svar (4) Finn feil! (5) «Fasit» Dette, dvs. den artikkele

» klikk her for å lese mer


Tingrettsdommen av 27.juni 2013

tirsdag 2. juli · Andreas Raaum · Universitetsliv

» klikk her for å lese mer


bifaller UiAs karakterdrap

mandag 1. juli · Andreas Raaum · Universitetsliv

Tingretten har talt: Oppsigelsen av amanuensis NN ved UiA er i orden – med 1.september som sluttdato for lønnsutbetaling etc. Jeg tar det for gitt at dommen blir anket – om NN makter å finansiere en ny rettsrunde. Jeg

» klikk her for å lese mer


Lang natts ferd mot dag…. ? (3, del 2)

mandag 24. juni · Andreas Raaum · Universitetsliv

Universitetets hovedpåstand for tingretten 31. mai, slik jeg oppfatter den, er at vilkårene for oppsigelse i prøvetid var oppfylt idet saksøker (d.e.NN) verken tilpasset seg arbeidet eller tilfredsstilte rimelige krav til faglig dyktighet (som inkluderer formidlingsevne). Saksøkers hovedpåstand var at oppsigelsen kjennes ugyldig og at NN er fast ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Univ

» klikk her for å lese mer


Lang natts ferd mot dag…. ? (3, del 1)

torsdag 6. juni · Andreas Raaum · Universitetsliv

For et par tre år siden fulgte jeg den såkalte Nedkvitne-saken, både i tingretten og i lagmannsretten. Det dreide seg om en professor i middelalderhistorie på universitetet i Oslo, som hadde blitt avskjediget og som gjennom tre rettsinstanser (Ankeutvalget avviste anken til Høyesterett) prøvde å få jobben tilbake. Han mislyktes. I disse dager har en lignende sak vært ført i Tingretten i Kristiansand, en førsteamanuensis ved Universitetet i Agder har blitt sagt opp og nå gjør vedkommende, NN, forsøk på å få oppsigelsen kjent ugyldig. Rettsforhandlingene startet tirsdag 28.mai og gikk over fire dager. Dom ventes mot slutten av juni. -Tro

» klikk her for å lese mer


Tyskundervisning

torsdag 6. juni · Andreas Raaum · Samfunn

Det er et prosjekt jeg gjerne vil realisere før jeg legges i pennalet. Som underviser – i den videregående skolen, får jeg legge til – er det ikke historie som fanger min største interesse.D e t er tysk. Jeg har

» klikk her for å lese mer


Tragedien på Jæren

fredag 3. mai · Andreas Raaum · Historie

I 1942 ble 23 nordmenn henrettet for fluktforsøk over Nordsjøen til England/Skottland. 15 av disse var fra gjengen av jærbuer, 39 i tallet, som ble arrestert før fluktplanen ble realisert. De ar

» klikk her for å lese mer


Hans Wilhelm Scheidt – Hitlers agent og Quislings rådgiver

torsdag 4. april · Andreas Raaum · Historie

Jeg fullfører her historien om Hans Wilhelm Scheidt og hans politiske kontakt med Norge. Tidsmessig dreier det seg om første halvdel av 1940 – med 9. april – invasjonsdagen – som høydepunkt. Jeg s

» klikk her for å lese mer


Redegjørelse om endring

torsdag 4. april · Andreas Raaum · Diverse

Jeg er nå blitt 82 år og burde kanskje legge ned hele websiden.. Det er imidlertid uaktuelt, men et par forhold gjør at jeg legger om siden; fra nå kommer én artikkel (i ekte anti-kjappkjapp-stil) i måneden, den første fredagen i hver måned, men unntak av juli. Snutter følger også med, og det kan komme en og annen artikkel skrevet av andre. Altså. Én artikkel. Laang. Hver måned. Første fredagen. Den

» klikk her for å lese mer


Seier i lagmannsretten.

fredag 15. feb. · Andreas Raaum · Universitetsliv

Universitetet i Agder er innblandet i to saker som åpenbart er til skade for institusjonens omdømme – og de to sakene henger sammen. Den ene har jeg skrevet om (se arkiv: universitetsliv) og dreier seg om en professor emeritus som er kastet ut av sitt kontor. Den saken hviler hos Ombudsmannen, og vi får se om den havner i retten. Den

» klikk her for å lese mer


Jeg kjenner ikke så mange..

fredag 15. feb. · Andreas Raaum · Historie

Personlig kjenner jeg ikke så mange forfattere. I et lite utvalg peker Gunnar Walter Richter Johansen, fra Moss, seg ut. Jeg hadde han som elev i tysk på gymnaset en gang i 1960-åra og har siden holdt kontakten, riktignok med lange avbrudd, i årevis jobbet han i Afrika og avsluttet sin yrkeskarriere som lærer i hjemlandet. Han

» klikk her for å lese mer


En slags anmeldelse...

fredag 15. feb. · Andreas Raaum · Historie

Dette er en artikkel…inspirert av boka til Johs. G. Torstveit – «Storsvindel, bankkrakk og nytt politisk part i Arendal 1886-88. Noen egentlig tittel har artikkelen ikke, men hensikten er klar: Få folk til å lese boka. Den er et verdifullt bidrag til kunnskap om – og refleksjon over – en del av vår bys historie. Vi er tilbake til de siste tiårene på 1800-tallet. I de

» klikk her for å lese mer


Bergprekenen

fredag 15. feb. · Andreas Raaum · Religion

Bergprekenen har – selvfølgelig – fått sin plass i Kristin Gunleiksruds «Bibelhistorier». Selvfølgelig? Den er ikke med hos Markus.. Hos Matteus er den omfattende, hos er den Lukas med .. men ikke så omfattende. Dessuten snakker Lukas om «Sletteprekenen».. Gunl

» klikk her for å lese mer


Noe av det mest... (del 13)

fredag 15. feb. · Andreas Raaum · Noe av det mest...

Noe av det mest…givende, fantasifulle, interessante, innsiktsfulle, fantastiske, fascinerende, uselviske, pirrende, tankevekkende, tolerante, kontroversielle, oppofrende, heroiske, lærerike, motiverende, positive, rørende, stimulerende, utfordrende, idiotiske, sjofle, kule, negative, feilslåtte, amoralske, intolerante…jeg har lest i det siste(adekvate adjektiv får leseren selv finne fram) «Internt» har navnet Jon Hustad vært kjent lenge. Selv jeg har møtt ham, flere ganger, sist var vi tilhørere i lagmannsretten, stikkord Nedkvitne. Men først nå – 44 år gammel - er han blitt

» klikk her for å lese mer


Lang natts ferd mot dag…. ? (2)

lørdag 19. jan. · Andreas Raaum · Universitetsliv

Dette er del 2. Klikk her for å lese del 1 først Emeritus-saken er ødeleggende for UiAs alminnelige omdømme Jeg starter med et innlegg som har

» klikk her for å lese mer


«Englandsfarerne. En jærsk tragedie 1941-45»

mandag 10. des. · Andreas Raaum · Historie

«Englandsfarerne» er 61 år gamle Asgeir Lodes første bok, en bok fra krigens dager hjemmehørende i kategorien «sakprosa». I dag er han journalist i Stavanger Aftenblad, har vært det i mer enn 30 år, med forskjellige arbeidsområder. Han har historie hovedfag fra universitet i Norge. Det e

» klikk her for å lese mer


I grenseland til en «historisk roman»

mandag 10. des. · Andreas Raaum · Historie

Dette er ingen anmeldelse av Asgeir Lodes bok «Englandsfarerne» (2012). Jeg konsentrerer meg om opprullingen av den planlagte båtflukten til England, slik Lode framstiller den, og om Lodes bruk av kilder. Jeg forutsetter at hovedtrekkene i den «jærske tragedien» er kjent. Dog e

» klikk her for å lese mer


«Fiksjon» mer enn «sakprosa»?

mandag 10. des. · Andreas Raaum · Historie

Asgeir Lodes bok er en bok om «helter», om helter i tyske fengsler og om helter i hjemmene de måtte forlate. Veien går om navngitte «angivere» og «svikere» og målet er – etter 70 år – å gi bidrag til en forsoning, viktig «når et helt samfunn skal komme seg videre,»(s.?) Den f

» klikk her for å lese mer


Blir det «forsoning» av slikt?

mandag 10. des. · Andreas Raaum · Historie

I sin bok «Englandsfarerne. En jærsk tragedie 1941-45» hevder Asgeir Lode at «de aller fleste fikk aldri vite hvem som gjorde hva, fordi sannheten rundt dramaet ikke tålte dagens lys etter krigen. Det viktigste i et lite norsk samfunn var tross alt å leve i fordragelighet med hverandre etter krigen..» Sytti år er gått og nå mener Lode at tiden er inne for «sannheten». I et «tredje etterord» sier Lode at om han «skulle tråkke noen på tærne, vil jeg gjerne understreke at det aldri har vært min hensikt.» Mitt

» klikk her for å lese mer


Jostein Berglyd har «forsvunnet»

mandag 10. des. · Andreas Raaum · Historie

Det fins trykkfeil i boka som gjør at jeg lurer på hvilket retteprogram han/forlaget har brukt. «Besetnig» (side 19) burde ha vært fanget opp av «rødfargen» slik at det hadde blitt rettet til «Besetning». Dette er imidlertid bare en «parentes» når jeg stiller spørsmålet om den historisk faglige assistanse som forlaget har stilt til Lodes hjelp og disposisjon. Hvordan har det vært mulig å «fjerne» Jostein Berglyds navn fra boka, er faglig sett en gåte. Hans navn står ingen steder, ikke i brødteksten, ikke i noteapparatet, ikke i litteraturlista. Egentlig skulle tittelen på denne artikkelen vært Frekkere går det ikke an å bli.. På

» klikk her for å lese mer


Lang natts ferd mot dag.... ?

onsdag 14. nov. · Andreas Raaum · Universitetsliv

Om det er natt eller dag når du leser dette… det vil i alle fall ta sin tid om du leser gjennom alt.. Det handler om noe som skjer – og som kanskje ikke burde skje – på Universitetet i Agder – UiA. Jeg

» klikk her for å lese mer


Fra «Fluet» til Havstadverven (1)

onsdag 17. okt. · Andreas Raaum · Stier og benveier

Denne gang blir hjemmesiden min litt spesiell – «tynn» og spesiell. Min interesse for «benveier» har tatt overhånd. Nå vet jeg så mye om de lokale «snarveiene» at jeg ganske enkelt føler meg litt forpliktet til å bringe kunnskapen ut. Denne gang med en liten «vareprøve», fra et begrenset område langs Tromøysund. La d

» klikk her for å lese mer


Så lenge det lever nordmenn i Norge..

fredag 3. aug. · Andreas Raaum · Historie

Odd Nansen, sønn til Fridtjof Nansen, satt på Grini under krigen, og i en bok har han fortalt fra fangelivet der. Noe av det som merket han sterkt var henrettelsen av 15 jærbuer, dømt til døden for fluktforsøk til England. «Så lenge det bor nordmenn i Norge, vil navnene deres leve,» skrev han. Far til en av de dødsdømte har gitt uttrykk for den samme overbevisning. En s

» klikk her for å lese mer


Jesus begynner sin gjerning

fredag 3. aug. · Andreas Raaum · Religion

Jeg fortsetter her min gjennomgang av NT i «Bibelfortellinger»/Kristin Gunleiksud/IKO-forlaget; det blir del 2. «Je

» klikk her for å lese mer


Tilbake til Risør – med passet i lomma

fredag 3. aug. · Andreas Raaum · Historie

Det var 3.september 1851 at den 35 år gamle skipperen, Svend Larsen, fra Øster-Risør fikk den første kontakten med De siste dagers hellige i Aalborg. Det ble begynnelsen til mormonenes virke og misjonering i Norge. 11.september var han tilbake i Risør. Med seg hadde han den danske misjonæren Hans Fredrik Petersen. 11.september 1851 er altså første gang en Siste dagers hellig sto på norsk jord. Pete

» klikk her for å lese mer


Noe av det mest... (del 12)

fredag 3. aug. · Andreas Raaum · Noe av det mest...

Noe av det mest…givende, fantasifulle, interessante, innsiktsfulle, fantastiske, fascinerende, uselviske, pirrende, tankevekkende, tolerante, kontroversielle, oppofrende, heroiske, lærerike, motiverende, positive, rørende, stimulerende, utfordrende, idiotiske, sjofle, kule, negative, feilslåtte, amoralske, intolerante…jeg har lest i det siste(adekvate adjektiv får leseren selv finne fram) «Dagens tekst» er tatt fra Agderposten lørdag 21.juli 2012, «synspunkt» ved herrene Fredrik Wilhelm Guttormsen («barnefødt i Arendal for 80 år siden, oppvokst i Nesbakken») og Mauritz Sundt

» klikk her for å lese mer


Tror folk flest vil tilgi ham

fredag 11. mai · Andreas Raaum · Historie

Spørsmålet om tilgivelse er en arv fra kristendommen. Det helt grunnleggende spørsmålet er om Gud tilgir. Ut over det blir spørsmålet stillet i en rekke sammenhenger, fra meningsfylte til banale. Agde

» klikk her for å lese mer


Det ble ikke løsnet et skudd

fredag 11. mai · Andreas Raaum · Historie

9. april 1940. 9.april – dagen å minnes. Men i år kom den på en helligdag – og det i påsken. I tillegg rullet Breiviksaken gjennom trykkvalsene. Det tør være forklaringen på at vi i år «slapp unna» minnefeiringen. Likevel drister jeg meg til – sånn helt post festum (om det uttrykket kan brukes) – å gi noen glimt fra 9. april i Arendal i 1940. Jeg

» klikk her for å lese mer


Kirkemøtet 2012

fredag 11. mai · Andreas Raaum · Religion

Kirkemøtet 2012 (i Tønsberg) går over i historien som et «fredelig» kirkemøte for så vidt som de store stridssakene ikke kom på møtekartet. Dette hadde nok noe å gjøre med et felles ønske om ikke å «kludre» det til på fallrepet; skillet stat-kirke skal realiseres.. Sånn sett var kirkestatsråden litt utfordrende i sin hilsningstale da hun snakket om overgangen fra «statlig religionsvesen til trossamfunn». I dette ligger en presisering som partene har forsøkt å unngå. «Forliket stat-kirke» har vært den «nøytrale « og brukte formulering.. Seie

» klikk her for å lese mer


Det hardnet til

fredag 11. mai · Andreas Raaum · Historie

At Quisling dannet regjering 1.februar 1942 endret for så vidt ikke realitetene, nemlig at Rikskommisær Terboven hadde den reelle makt. Statsakten kan ses på som et uttrykk for at den tyske okkupasjonsmakten har mistet troen på at nordmennene kunne vinnes med «det gode». Helt fra starten av – 21/24 april – hadde Terboven ikke høye tanker om Quisling og hans parti, og anstrengte seg for å gi Quisling og hans menn begrenset spillerom. Quisling hadde imidlertid – helt siden besøket i Berlin – desember 1939 – en viss status hos Hitler, og det begrenset Terbovens handlefrihet. Åre

» klikk her for å lese mer


De første kom til Risør

fredag 11. mai · Andreas Raaum · Historie

Eller som det het den gang… Øster-risør, ladestedet på Sørlandet som fikk byprivilegier det samme året som Arendal – i 1723.. Men

» klikk her for å lese mer


Noe av det mest... (del 11)

fredag 11. mai ·   · Noe av det mest...

Noe av det mest…givende, fantasifulle, interessante, innsiktsfulle, fantastiske, fascinerende, uselviske, pirrende, tankevekkende, tolerante, kontroversielle, oppofrende, heroiske, lærerike, motiverende, positive, rørende, stimulerende, utfordrende, idiotiske, sjofle, kule, negative, feilslåtte, amoralske, intolerante…jeg har lest i det siste(adekvate adjektiv får leseren selv finne fram) Denne spalten er til vedvarende «hodebry». Det publiseres så mye – både stofflig interessant og godt skrevet, noen ganger begge deler! – at det er veldig vanskelig å plukke ut til denne spal

» klikk her for å lese mer


«KrF er ingen kristelig menighet»

fredag 16. mars ·   · Religion

Mandag 27.februar var jeg i Filadelfia på Harebakken. Anledningen var at KrF-foreningene i Froland og Arendal innbød til et åpent politisk møte, hvor KrF-leder Knut Arild Hareide skulle tale om partiets veivalg. Av de setninger jeg noterte

» klikk her for å lese mer


På tur gjennom Bibelen

fredag 16. mars · Andreas Raaum · Religion

Jeg har – gjennom et langt liv – ikke lest altfor mye i Bibelen og kan nok ikke – som vår miljøvernminister Erik Solheim si at Den hellige bok er blant de bøker jeg leser mest i/eller var det «setter størst pris på»? Som historiker er jeg riktignok svært interessert i kristendom, som samfunnsfenomen men finner nok ikke veien dit gjennom bibellesning. Jeg har vel hatt for meg at den var for kjedelig, og da tenker jeg kanskje ikke bare på de lange ættetavlene. Nå skal dette rettes på! Jeg b

» klikk her for å lese mer


Hans Wilhelm Scheidt

fredag 16. mars · Andreas Raaum · Historie

(et stykke norgeshistorie) Hans Wilhelm Scheidt? Hvem i all verden er det? En tysker? Tydeligvis – etter navnet å dømme. Noe med «krigen» å gjøre? Rett! Yes!! Han var Quislings «trofaste» følgesvenn – ved viktige anledninger. Vel, vel! Og mer? Han var gift med en dame fra Kragerø. Nå begynner det å smake av fugl. Han var den som sørget for at Quisling slapp til med sin tale i NRK tidlig på kvelden 9.april. Selve «statskuppet», altså. Aha! Fortell, fortell! Ja, det skal j

» klikk her for å lese mer


Noe av det mest... (10)

fredag 16. mars ·   · Noe av det mest...

Noe av det mest…givende, fantasifulle, interessante, innsiktsfulle, fantastiske, fascinerende, uselviske, pirrende, tankevekkende, tolerante, kontroversielle, oppofrende, heroiske, lærerike, motiverende, positive, rørende, stimulerende, utfordrende, idiotiske, sjofle, kule, negative, feilslåtte, amoralske, intolerante…jeg har lest i det siste(adekvate adjektiv får leseren selv finne fram) Denne spalten er til hodebry, vedvarende hodebry. Jeg leser så mange artikler som kunne ha fortjent en plass her. Jeg kan jo ikke gjengi alle (!) og få tilnavnet «Vonlausbråtens avskriftsbyrå»

» klikk her for å lese mer


Kolbjørnsvik..

fredag 6. jan. · Andreas Raaum · Historie

«Kolbjørnsvik 1711-2011» - «en 300-årig historie om tettstedet Kolbjørnsvik»   Jeg har lest d

» klikk her for å lese mer


De store bybrannene i Arendal

fredag 6. jan. · Andreas Raaum · Historie

I en rekke norske byer var det store branner på 1700-tallet. Trevirket var lett antennelig, husene lå tett og det var ikke rare brannvesenet. Det var trolig nærmest flaks at Arendal ikke fikk sin første store ”Ildebrand” før helt mot slutten av 1700-tallet, i 1798. Fra 1737 hadde byen en brannordning som påla byens borgere en ordning med vakthold og patruljering, effektivisert fra 1783, og i 1789 fikk byen et sprøytehus, på kirkegården. På denne bakgrunn kan

» klikk her for å lese mer


Hvordan erte på seg en avis..

fredag 6. jan. · Andreas Raaum · Samfunn

Det er ganske lett, spesielt hvis avisa ikke kjenner deg og du ikke inntar «horisontalen» i din første henvendelse. Tønsberg Blad vet/visste ikke hvem jeg var og ydmykhet overfor den «fjerde statsmakt» er ikke akkurat min greie. Jeg er litt for gammel og har kjent litt for mange journalister. Det ble mitt Waterloo i møtet med Tønsberg Blad. Følg med! 6.no

» klikk her for å lese mer


Noe av det mest... (9)

fredag 6. jan. · Andreas Raaum · Noe av det mest...

Noe av det mest…givende, fantasifulle, interessante, innsiktsfulle, fantastiske, fascinerende, uselviske, pirrende, tankevekkende, tolerante, kontroversielle, oppofrende, heroiske, lærerike, motiverende, positive, rørende, stimulerende, utfordrende, idiotiske, sjofle, kule, negative, feilslåtte, amoralske, intolerante…jeg har lest i det siste(adekvate adjektiv får leseren selv finne fram) Dette hadde jeg aldri trodd at jeg skulle oppleve – «topp» og «bånn» i en og samme avis! Og det i vår egen Agderposten!! Jeg ble mektig imponert av Synnøve Skei Fosses research-artikkel i ny

» klikk her for å lese mer


Se hva jeg fant på internett!

fredag 4. nov. · Andreas Raaum · Historie

http://www.aaks.no/FullStory.aspx?m=92&amid=9022 Noe helt annet enn det vanlige! Ingen bikkje som beit postmannen i trebeinet, ingen baby som drakk til puppen sprakk, ingen som kostet sin syke mor inn under teppet, ingen som stakk fingeren i jorden og fortalte  hvor Adam fikk ølet sitt fra, ja jeg fant heller ingen som ikke tok den helt ut, hvilket navngitte og avfotograferte personer gjorde på den store trosopplæringskonferansen i Messehallen på Lillestrøm den 27. oktober, alt ifølge Vårt Land – og det ikke på Hugin og Munin-siden, hvor det fra tid til annen serveres bokstavsammensetninger som kan gi hakeslepp. Hva fant jeg så på nettet? Jo, en artikkel av Kjell-Olav Masdalen, direktøren ved Aust-Agder Kulturhistoriske senter med tittelen: «Hvo

» klikk her for å lese mer


ALT SOM FØR…

fredag 4. nov. · Andreas Raaum · Samfunn

Denne artikkelen skal handle om noen av “følgene av 22.juli” eller – om du vil – om det som IKKE skjedde etter den nesten ufattelige tragedien den 22.juli 20121. Nå heter det riktignok  - kanskje “het” er et bedre uttrykk? -  at 22.juli 2011 endret Norge, men denne artikkelforfatteren er på vei til en oppfatning om et 22.juli endret lite – i hvert fall ikke på sikt. Det er mulig  at den vil gjøre fødselen av en “fri” kirke noe lettere, men bare “muligens” og hva ellers? Det som kanskje lengst vil sitte igjen er en omverdens reaksjon på den måte Norge – nordmenn, regjering og kirke – opptrådte i dagene etter myrderiene.  Norges anseelse ute i verden fikk et løft som kan være godt å ta med seg i en verden som misunner oss vår oljerikdom. Det skulle være unødvendig å si at jeg befinner meg på det samfunnsmessige planet; på individnivå, i den enkeltes liv kan det skje endringer som følger den enkelte livet ut, men bølgen i ens eget liv vil neppe skylle inn over samfunnet. Som en skrev noen dager etter tragedien: “Det er min drøm at de siste dagers gode ord om samhold, raushet og kjærlighet, vil falle i god jord i handling og samfunnsliv. Drøm er en ting, realitet noe annet. Som oftest. Også etter 22.juli.  ”Prest, sjelesørger og foredragsholder” – slik presenteres Per Anders Nordengen i Vårt Land 29.juli og med “lang erfaring i arbeid med mennesker i sorg og sjokk” – tror oppslutningen om kirken vil gi de unge “et nytt syn på  Gud, styrke til å komme videre.” Vi får vel ennå vente noen tid før vi kan se om Nordengen spår sant.. Noen konsekvenser

» klikk her for å lese mer


Kirkens rolle som sjelesørger

fredag 4. nov. · Andreas Raaum · Religion

Det må være tillatt – også for en ikke-bekjennende og trolig også ikke-religiøs person – å gjøre seg tanker om Kirkens rolle ved de store tragiske hendelser som på forskjellig vis rammer et helt folk, en hel nasjon - slik som tragedien 22.juli. Og ikke er jeg medlem av Humanetisk Forbund.  I religiøs sammenheng er vel egentlig “ingenting”, men opptatt av hva andre folk føler og tenker i den religiøse sfæren (les den kristne). (I 19

» klikk her for å lese mer


Noe av det mest... (8)

fredag 4. nov. · Andreas Raaum · Noe av det mest...

Noe av det mest…givende, fantasifulle, interessante, innsiktsfulle, fantastiske, fascinerende, uselviske, pirrende, tankevekkende, tolerante, kontroversielle, oppofrende, heroiske, lærerike, motiverende, positive, rørende, stimulerende, utfordrende, idiotiske, sjofle, kule, negative, feilslåtte, amoralske, intolerante…jeg har lest i det siste(adekvate adjektiv får leseren selv finne fram) Det var bare et tidsspørsmål når jeg ville sprenge rammen for «det mest…» Det skjer i denne utgaven. Tre – ikke bare én artikkel. Og for å understreke min oppfatning av Aftenposten som lan

» klikk her for å lese mer


PQ 17 – et bilde på krigens grusomhet

fredag 2. sep. · Andreas Raaum · Historie

Jeg åpner med en artikkel i Arendals Tidende nr. 62 i år (onsdag 10.august – fredag 12.august). Utgangspunktet er en samtale med Jan Kløvstad om “høy aktivitet og spennende titler fra Bokbyen forlag.” Jeg siterer det avsnittet som er aktuelt for denne artikkelen: “Fra filosofi gikk forlaget til krigshistorie i sin neste bok, av marineoffiser Monrad Mosberg. I boken tar den gamle soldaten for seg sine opplevelser fra krigen, og har skrevet en militærfaglig beretning som har imponert over hele landet og høstet gode medieomtaler over alt. En sjelden ærlig og korrekt framstilling.” Unnskyld – gode medieomtaler overalt? Hvis man med “medieomtale” mener “anmeldelse”, så er det med denne boka som de fleste andre, den omtales ikke.. Her

» klikk her for å lese mer


“Vardø Framtid” – et kapittel i Vardø bys pressehistorie

fredag 2. sep. · Andreas Raaum · Historie

Jeg tror kanskje at her trengs en liten innledning. I Vardø bodde jeg og familien fra 1990 til 1997. Jeg var lærer på videregående og det var under dette oppholdet jeg fikk sansen for lokalhistorie. (Fram til da hadde det bare vært “årsakene til den franske revolusjon” etc som hadde interessert meg.) Her på nettstedet, i arkivet, finner du ett resultat av den nyvakte interessen, nemlig en sak om “partisanene”. Disse motstandsfolka hadde sitt viktigste rekrutteringsområde i fiskeværet Kiberg, i dag en del av Vardø kommune. Nå legger jeg ut en ny bit fra Vardøs historie, denne gang dreier det seg om en liten stensilert “avis” som kom ut en gang i uka i et par års tid like etter 2.verdenskrig. Jeg fant ingen privatperson i Vardø som hadde samlet på denne avisa, men – for å gjøre en lang historie kort – jeg fant fram til han som hadde startet avisa; han bodde i Skedsmo ved Lillestrøm og jamen hadde jeg ikke hatt han som historiestudent på Blindern midt i 1960-årene. Han sendte meg – sjenerøst – sin samling av Vardø Framtid. Noen år seinere døde han, kommunisten Martin Gunnar Knutsen, en av de tunge i NKPs historie.  Artikkelen nedenfor her er ment å være grunnlaget for en større artikkel, kanskje bok om striden i kommunistpartiet rundt 1950, men i min alder vet man ikke hva morgendagen bringer. “For sikkerhets skyld” legger jeg i hvert fall ut “grunn”artikkelen.. Vardø har en

» klikk her for å lese mer


På tokt i arendalspressen

fredag 2. sep. · Andreas Raaum · Samfunn

Det er trolig ikke så mange som vet det, men jeg er faktisk initiativtaker (idémaker) til Arendals Tidende og med avgjørende støtte fra arendalspatrioten Nils H. Thommesen ble avisa en realitet. Jeg “forsvant” tidlig, og jeg skulle tro at listen over tidligere medarbeidere i avisa (for lengst) har passert tjue. Jeg er fortsatt aksjonær, men det er lenge siden jeg sist var på en generalforsamling. Ikke abonnerer jeg på avisa heller. Jeg leser den på biblioteket og fra tid til annen kjøper jeg den i løssalg. I Agd

» klikk her for å lese mer


Noe av det mest... (7)

fredag 2. sep. · Andreas Raaum · Noe av det mest...

Noe av det mest…givende, fantasifulle, interessante, innsiktsfulle, fantastiske, fascinerende, uselviske, pirrende, tankevekkende, tolerante, kontroversielle, oppofrende, heroiske, lærerike, motiverende, positive, rørende, stimulerende, utfordrende, idiotiske, sjofle, kule, negative, feilslåtte, amoralske, intolerante…jeg har lest i det siste(adekvate adjektiv får leseren selv finne fram) Av alle “valg” er dette et av de vanskeligste. Så mange kandidater.. Denne gang trekker jeg fram en lokal ferskvare, - en nekrolog som sto i Aftenposten den 31. og skrevet av en person

» klikk her for å lese mer


Carissimi-prestene

fredag 6. mai · Andreas Raaum · Religion

“Carissimi-prestene” ikke bare et problem i Stavanger bispedømme, memi hele Kristen-Norge I 2009 b

» klikk her for å lese mer


Nedkvitne-saken

fredag 6. mai · Andreas Raaum · Samfunn

Nedkvitne-sakenEn gåte som ingen vil nærme

» klikk her for å lese mer


Les misérables..

fredag 6. mai · Andreas Raaum · Religion

Les misérables  er en samling artikler, skrevet “siden sist”, som ikke har stått på trykk. Redaksjonene har - av forskjellige grunner - ikke funnet plass til dem. Bare én av diss

» klikk her for å lese mer


"Krigshelter" og "Krigsofre"

fredag 6. mai · Andreas Raaum · Historie

Innledning:De to artiklene som følger nedenfor har jeg nylig hatt i Agderposten. Temaet er “krigshelter” og “krigsofre” - med henvisning til det som skjedde i Finnmark og Nord-Troms høsten 1944.. ****** Fø

» klikk her for å lese mer


Noe av det mest... (6)

fredag 6. mai · Andreas Raaum · Noe av det mest...

Noe av det mest…givende, fantasifulle, interessante, innsiktsfulle, fantastiske, fascinerende, uselviske, pirrende, tankevekkende, tolerante, kontroversielle, oppofrende, heroiske, lærerike, motiverende, positive, rørende, stimulerende, utfordrende, idiotiske, sjofle, kule, negative, feilslåtte, amoralske, intolerante…jeg har lest i det siste(adekvate adjektiv får leseren selv finne fram) Skuespillere og rikfolk har noe felles; scene og børs virker som katapulter og sender dem opp til deres inkompetansenivå. Hva jeg snakker om? Jeg snakker om noen som uttaler seg i hytt og pine om l

» klikk her for å lese mer


Kjære Gunnar!
Nei da ! Han er ikke gæren. Bare noe annet

fredag 4. mars · Andreas Raaum · Samfunn

Saken: februar 2009 Nedkvitne avskjediges februar 2010 tingretten godtar avskjedsvedtaket januar  2011  Nedkvitne bringer saken inn for Borgarting lagmannsrett mars    2011 faller dommen Nedenfor følger en laang art

» klikk her for å lese mer


KrF - et parti som lever farlig

fredag 4. mars · Andreas Raaum · Religion

Som utenforstående - verken bekjennende eller medlem av KrF - tillater jeg meg å være kritisk til den behandling som ”grasrota” for tiden får i Krf.  Det er i sannhet på vei til å bli ”moderne” parti, tilpasset sin tid, med behandlings -og framgangsmåter det ofte er grunn til å sette spørsmålstegn ved. Den r

» klikk her for å lese mer


KrF - Et parti på fast kurs

fredag 4. mars · Andreas Raaum · Religion

Alt tyder på at KrF er fast bestemt på ikke å slippe til dem som ønsker å beholde bekjennelsesparagrafen. Det styres med fast hånd fram mot landsmøtet i Trondheim i april hvor ”paragrafen” - med minst mulig opposisjon og bråk - skal ofres på moderniseringens alter. Fylke

» klikk her for å lese mer


Et skuespill i flere akter

fredag 4. mars · Andreas Raaum · Samfunn

Gelius-saken har gått gjennom mange faser:  De første reaksjonene på sexboka( 20.oktober), Oslo-biskop Kvarmes beslutning om å reise oppsigelsessak (16. november) og Gelius’ frivillige/”frivillige” oppsigelse (24.november); det skulle være de viktigste ”milepælene”. Dagbl

» klikk her for å lese mer


Noe av det mest... (5)

fredag 4. mars · Andreas Raaum · Noe av det mest...

Noe av det mest…givende, fantasifulle, interessante, innsiktsfulle, fantastiske, fascinerende, uselviske, pirrende, tankevekkende, tolerante, kontroversielle, oppofrende, heroiske, lærerike, motiverende, positive, rørende, stimulerende, utfordrende, idiotiske, sjofle, kule, negative, feilslåtte, amoralske, intolerante…jeg har lest i det siste(adekvate adjektiv får leseren selv finne fram) Denne spalten er virkelig vanskelig å handtere. Jeg kunne fylle den med stoff hver dag - og nå er altså utfordringen hver annen måned. Det bare går ikke, valget blir temmelig tilfeldig. Denne ga

» klikk her for å lese mer


Einar Gelius - i hvert fall ingen Hognestad..

fredag 7. jan. · Andreas Raaum · Religion

Den franske generalen  Boulanger skjøt seg på sin elskedes grav i Bryssel. Presten Gelius satt sin sluttstrek på prestegården på Vålerenga. Det de to har felles er det manglende motet; da det gjaldt, feiget de ut. Boulanger fant ingen trøst, Gelius hadde kjæresten på bakrommet. Boula

» klikk her for å lese mer


Noe av det mest... (4)

fredag 7. jan. · Andreas Raaum · Noe av det mest...

Noe av det mest…givende, fantasifulle, interessante, innsiktsfulle, fantastiske, fascinerende, uselviske, pirrende, tankevekkende, tolerante, kontroversielle, oppofrende, heroiske, lærerike, motiverende, positive, rørende, stimulerende, utfordrende, idiotiske, sjofle, kule, negative, feilslåtte, amoralske, intolerante…jeg har lest i det siste(adekvate adjektiv får leseren selv finne fram) Det er med blandete følelser jeg slipper Dagbladets Inger Bentzrud fram. Hun skriver om et mannsideal som jeg – med mine svinnende muskler og ditto bare øker avstanden til. Hun er hun ansat

» klikk her for å lese mer


Alfred Eriksen (1864-1934) - prest og politiker

fredag 7. jan. · Andreas Raaum · Historie

Nedenstående ble skrevet sommeren 2008, og jeg kommer neppe til å fullføre arbeidet – selv om en biografi om Alfred Eriksen burde komme på plass. Jeg har imidlertid ikke finanser til å fullføre arbeidet, og jeg tar det for gitt at man ikke gir de nødvendige midler til en 80-åring. Men kanskje jeg kan inspirere en yngre person til å gjøre jobben? Ja, f

» klikk her for å lese mer


KrF – Et parti med sans for selvpining?

fredag 5. nov. · Andreas Raaum · Religion

I det politiske landskap her på berget, er det Kristelig Folkeparti som for tiden er i fokus. For en politisk ”observatør” er utviklingen i dette partiet svært så interessant, og det bygger seg opp mot et partilandsmøte i april 2011 som trolig vil gi oss en bedre mulighet til å vurdere partiets framtid. Jeg er blant dem – la det være sagt – som ønsker et sterkt Krf, dog uten at jeg ”ber” om det. Så får jeg heller tåle at Janne Haaland, professor i statsvitenskap ved universitetet i Oslo og tidligere statssekretær for KrF,  nylig – i DagenMagazinet 29. oktober – spår at KrF går sin undergang i møte fordi partiet blander tro og politikk. Jeg håper hun bommer. Strid

» klikk her for å lese mer


Forfatteren ble avslørt, men ingen la merke til det..

fredag 5. nov. · Andreas Raaum · Historie

Jubileer slår an. Runde tall fører oss bakover i og til historien. Hundre – 100 – er veldig rundt, 85 kan sies å tilfredsstille et minstekrav. I år har det vært flere artikler om ostehøvelen, et norsk produkt som har gått sin seiersgang i hvert fall over deler av verden. I år – 2010 – er det åttifem år siden snekkermester Thor Bjørklund fra Lillehammer tok ut patent på den. Og om ingen annen, så har i alle fall ”geitebonde –og forleggjar” Olav Randen (i KK) husket på at det i år er 125 år siden bokmål og nynorsk ble likestillet i skoleverket. Så får jeg heller tilgi at det er ingen som har funnet grunn til å markere at det i år er 125 år siden det første landpostbudet la i vei. Men det er ganske merkelig at ingen husker på at i 1910 ble Alfred Eriksen, den første arbeiderpartirepresentanten på Stortinget, sogneprest i Vålerenga menighet, altså med tilhold i de samme gemakker som Gelius hundre år seinere. Eriksen var da en stillferdig mann som om kveldene nøt stillheten sammen med sin kone. Det j

» klikk her for å lese mer


Sjuende november – for sju år siden

fredag 5. nov. · Andreas Raaum · Historie

Sjuende november 2003 var dagen for de første avisreaksjoner på Morgenbladets hovedoppslag i nr.14. Over hele forsida hadde avisa påstått at Karsten Alnæs hadde gjort seg skyldig i plagiatvirksomhet. Hans storverk i fem bind – ”Historien om Norge” – som i reklamen ble lansert som norgeshistorien fortalt med én stemme, Alnæs sin, var i virkeligheten blitt båret fram av flere; bare at noen/mange av disse var gjemt bort, all heder og ære til den ene, Karsten Alnæs. Sjuen

» klikk her for å lese mer


Noe av det mest... (3)

fredag 5. nov. · Andreas Raaum · Noe av det mest...

Noe av det mest…givende, fantasifulle, interessante, innsiktsfulle, fantastiske, fascinerende, uselviske, pirrende, tankevekkende, tolerante, kontroversielle, oppofrende, heroiske, lærerike, motiverende, positive, rørende, stimulerende, utfordrende, idiotiske, sjofle, kule, negative, feilslåtte, amoralske, intolerante…jeg har lest i det siste(adekvate adjektiv får leseren selv finne fram) Noen ganger er valget lett. Dagbladets Bernt Jakob Oksnes (37) fikk Den store journalistprisen 2010 for artikkelen ”Den Usynlige”. En ukjent mann døde på gata i Oslo. Politiet fant

» klikk her for å lese mer


Landbruket trenger ny politikk

fredag 8. okt. · Svenn Arne Lie · Samfunn

Svenn Arne Lie (bildet) er statsviter av utdanning, født i 1980. Han er en ledende fagperson blant dem som stiller seg kritisk til vår jordbrukspolitikk. Det vakte oppmerksomhet høsten 2009 da direktøren i Norsk institutt for landbrukshistorisk forskning (Nilf), Ivar Pettersen rykket ut i media for å avvise påstander Lie hadde framsatt i en kronikk. Lie var på det tidspunkt landbruksforsker i Nilf, og Pettersen handlet etter skriftlig instruks fra ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet, Leif Forsell. Saken skapte i ettertid sterke reaksjoner i forskningsmiljøet og munnet ut i et forslag om å sikre akademisk uavhengighet for forskere.Svenn Arne Lie er nettstedets

» klikk her for å lese mer


Alnæs’ historieverk

fredag 8. okt. · Andreas Raaum · Historie

Jeg setter min lit til 7.november 2013- og håper da på en "bombe" med større sprengkraft Nordmenn elsker jubileer – alle runde tall. Om drøye

» klikk her for å lese mer


Noe av det mest... (2)

fredag 8. okt. · Andreas Raaum · Noe av det mest...

Noe av det mest…givende, fantasifulle, interessante, innsiktsfulle, fantastiske, fascinerende, uselviske, pirrende, tankevekkende, tolerante, kontroversielle, oppofrende, heroiske, lærerike, motiverende, positive, rørende, stimulerende, utfordrende, idiotiske, sjofle, kule, negative, feilslåtte, amoralske, intolerante…jeg har lest i det siste(adekvate adjektiv får leseren selv finne fram) Denne gang går jeg til Vårt land for 27.september. Avisas ”kommentar” på sidene 2 og 3 er svært ofte leseverdig, og kommentaren ”Som Hamsun så Treholt” er intet unntak.

» klikk her for å lese mer


Helge Hognestad - en prest og en plage

fredag 8. okt. · Andreas Raaum · Religion

I en artikkel i Vårt Land 12/6 i år avslutter Helge Hognestad slik: ”Kirkelig orden og tradisjon må ikke stå hindrende i veien for det som med livets egen rett bryter på.” Det var et sitat fra Kristian Schelderup, biskop  i Hamar fra 1947-1964, sin tids ”Hognestad”, velkjent ikke minst fra sine disputter med Ole Hallesby, professor ved Menighetsfakultetet.Og hva

» klikk her for å lese mer


Hanne Nabintu Herland

fredag 3. sep. · Andreas Raaum · Religion

– en vekker i Kristen-Norge? Det de i alle fall har til fel

» klikk her for å lese mer


Noe av det mest...

fredag 3. sep. · Andreas Raaum · Noe av det mest...

Noe av det mest…givende, fantasifulle, interessante, innsiktsfulle, fantastiske, fascinerende, uselviske, pirrende, tankevekkende, tolerante, kontroversielle, oppofrende, heroiske, lærerike, motiverende, positive, rørende, stimulerende, utfordrende, idiotiske, sjofle, kule, negative, feilslåtte, amoralske, intolerante…jeg har lest i det siste(adekvate adjektiv får leseren selv finne fram) Jeg velger meg Trude Beer fra avisa Nationen. Nå er kanskje ikke Nationen den mest spenstige av de aviser jeg jevnlig leser, men den har flere dyktige kommentatorer. Pernille Huseby er en, Er

» klikk her for å lese mer


Arendal kommunes historie

fredag 3. sep. · Andreas Raaum · Historie

Sammen med Øivind Rosenvinge og Nils H.Thommesen har jeg i noen år sittet i ”Bokkomiteen 2023”. Vi var lokalhistorisk interesserte personer som tok seg ”til rette”, riktignok etter å ha hatt et par møter med ”likesinnete” fra forskjellige miljøer. Målet var å gjøre et grunnleggende planarbeid for at Arendal kommune kunne få et tidsmessig historieverk til byens 300 års jubileum i 2023. Vi startet tidlig, svært tidlig for ikke å komme i tidsnød.Etter v

» klikk her for å lese mer


Spørsmål og svar

fredag 13. aug. · Andreas Raaum · Diverse

Jeg har mottatt noen spørsmål. Noen av dem går på min bakgrunn som "historiker", om jeg har "produsert noe", hvilket betyr "vitenskapelig produksjon". Svaret på det siste er "nei", jeg kan ikke vise til publisert vitenskapelig produksjon. Jeg f

» klikk her for å lese mer


Partisanenes innsats i Troms og Finnmark under den andre verdenskrig

fredag 13. aug. · Andreas Raaum · Historie

Sommeren 1939 hadde Tyskland og Sovjetunionen inngått en "ikkeangrepspakt". Det forhindret ikke at Sovjet kom til å føle et sterkt behov for informasjon om det som foregikk i øst-Finnmark etter at Norge var blitt okkupert av tyskerne i 1940. Alt sommeren 40 ble store tyske styrker beordret til Finnmark og spesielt Sør-Varanger. Derfor sendte NKVD de første nordmenn som lot seg verve som partisaner, over til Sør-Varanger og Varangerhalvøya allerede høsten 1940. (NKVD er den russiske forkortelsen for "Folkekommissariatet for innenrikske saker", og var den ene av de to russiske etterretningsorganisasjonene som hadde den operative ledelsen over de norskrussiske partisanene i Finnmark/Nord-Troms.) Hovedoppgaven var å finne ut hvilke troppeforflytninger som fant sted, og ikke minst knytte kontakter med sivile i området med tanke på fremtidige operasjoner. På grunn av "ikkeangrepspakten" fikk de første agentene ikke med seg skytevåpen eller radiosendere. Ble de tatt med våpen og/eller radiomateriell, ville dette kunne komplisere forholdet mellom Sovjet og Tyskland. Den sjansen ville ikke Stalin ta, og derfor måtte de norske agentene nøye seg med matvarer og annet utstyr av ikke- offensiv karakter.

» klikk her for å lese mer


"Innenfor" eller "utenfor"?

fredag 13. aug. · Andreas Raaum · Religion

» Dette er del 2 - klikk her for å lese del 1Her skal jeg se nærmere på de teologiske meningsbrytningene mellom Helge Hognestad, prest i Den norsk

» klikk her for å lese mer


Helge Hognestad - En prest og en plage

mandag 19. juli · Andreas Raaum · Religion

“Hognestad-saken“ dreier seg ganske enkelt om Helge Hognestads teologi – om denne presten i Den norske kirke er innenfor eller utenfor den trosramme som kirken hans har trukket opp. Det er ingen ny problemstilling. Den går i hvert fall tilbake til 1980 og selv om Hognestad nå er 70 år og pensjonist, kan det komme nye runder. I 1979

» klikk her for å lese mer


En tidligere skolesjef forteller...

tirsdag 13. juli · Andreas Raaum · Historie

Her møter dere – i kursiv – et innlegg som i sin tid ble refusert i Arendal Tidende. Det var den gang da Gunnar Guttormsen, oppvokst i Neset 33, slapp fra seg små stubber i Arendal Tidende med tema fra barn –og ungdomstid. Det var koselige artikler som jeg leste med interesse. Guttormsen og jeg er omtrent like gamle – med trykk på gamle. Men én artikkel gjorde meg “vred“ – og jeg grep til pennen. Resultatet kom aldri på trykk, ble refusert. NÅ kommer det – her. Guttormsens hjelpende hånd i redaksjonen i AT har trolig ikke informert Guttormsen om det refuserte innlegget og åpenbart ikke sett noen grunn til at “Hitler-snutten“ skulle fjernes da det ble aktuelt med bok. For bok er det blitt – under tittelen  “Det kunne også være sånn…“, og det kapitlet som har irritert meg heter “Men før det“.  Det som var en hovedsak den gang – at han skrev for sine barnebarn, er nå blitt til “Noe for barn. Noe for voksne.“ Det aktuelle kapitlet er åpenbart ment for (barne)barn.  Jeg tillater

» klikk her for å lese mer


Tragedien i Barentshavet for 68 år siden

tirsdag 13. juli · Andreas Raaum · Historie

I 1990-åra bodde jeg i Vardø. Kveldsturer på utsida av øya fikk meg ofte til å tenke på mumanskkonvoiene fra krigens dager. Ofte stoppet jeg opp, kikket ut over havet... for 50 år siden. Det kunne virke tøffest når det vinterstid var snøkov og kaldt, men i virkeligheten var den lyse årstida – med en sol som ikke gikk ned – den verste fienden. Tid for luftangrep! Rundt 1.juli 1942 – i reine finværet – skjedd en massakre ute i Barentshavet; mange av skipene gikk til bunns et sted mellom isen og Vardø. Det var konvoi PQ 17 som møtte sin skjebne.Murmans

» klikk her for å lese mer