"anti-kjappkjapp"

Jeg er opptatt av norsk; journalister burde være gode i det, i grammatikk, syntaks og ordforståelse. Det stemmer ikke alltid. VG søndag 30.august, bilde på baksiden, Liv Ullmann avduket portrett av seg selv, og bildeteksten var denne: "Liv Ullmann og Håkon Bleken på Trøndelag Teater i går, der Bleken overrakte et av hans Ullmann-portretter med skuespilleren hjertelig til stede." Punktum. Du så den? -"hans" er feil", skal være "sine"

Den mest bevisstløse prestasjonen sto en journalist i Aust-Agder Blad for - noen få dager siden. Han skulle presentere en debattleder i et annonsert møte - med disse ordene...vedkommende, fra Gjerstad, ville stille "med skarpskodde sko fra hovedstaden".

En artikkel i Dagbladet 3. september burde gi redaksjonen i Agderposten en ide: Snakke med elever og lærere om den store drop-ut-prosenten i yrkesdag. Spør du meg er det for mye av "Ibsen & co", om du forstår. En viss arbeiderpartimann har vært en ulykke ..

Ellers er dette den siste "snutten" på "anti-kjappkjapp". Nå blir dette nettstedet rendyrket med laange artikler. Men snutter forsvinner ikke, du vil fortsatt kunne finne dem, på et nytt nettssted, www.blomsterogtorner.blogg.no som snart kommer på lufta daglig med en kortfattet kommentar/en observasjon/et "skråblikk". See you!

Klikk her for å lese flere "snutter"

Andreas Raaum

SKEPTISK TL SAMENES SÆRRETTIGHETER

Dette er en omtale av en bok, skrevet av Jarl Torfinn Hellesvik, bosatt i Hammerfest, lærerbakgrunn, nå pensjonist. Boka heter "Samer og samepolitikk", utgitt på Kolofon forlag, i år. Jeg bruker ordet "omtale" og ikke "anmeldelse" fordi jeg ikke har den kompetanse som skal til for å "anmelde". Jeg gir boka en (lang) "omtale" og kan bare håpe at jeg får fram det vesentligste i boka. Jeg vet at flere av mine venner har god greie på dette temaet og muligens rykker de ut. Ellers har ikke boka blitt noe stort diskusjonsemne, litt nordpå, men ingenting sørpå, så vidt jeg har kunnet registrere. Det forbauser meg. Har Hellesvik for gode kort på handa? Han har selv samisk bakgrunn, er altså ingen "søring" som snakker om noe han ikke har greie på..